kontakt kamery@atesystem.cz
kontakt +420 595 170 472

Visual Applets

Integrované vývojové prostředí Silicon Software pro zpracování obrazu běžící v reálném čase na FPGA (hradlové pole).
VisualApplets 3.0
VisualApplets 3.0

Logo Silicon Software

  • Integrované grafické vývojové prostředí
  • Zpracování obrazu v reálném čase na FPGA
  • Uživatelský přístup k FPGA procesorům
  • Data-flow model
  • Spousta příkladů
  • Simulace a debugging
  • Pro frame grabbery Silicon Software i pro hardware třetích stran (kamery)

VisualApplets - integrované vývojové prostředí 

Programování VisualAppletsVisualApplets je integrované vývojové prostředí pro zpracování obrazu běžící v reálném čase na FPGA (hradlové pole). Toto řešení se používá v mnoha průmyslových aplikacích, kde je potřeba zpracovat velké množství dat v reálném čase. VisualApplets umožňují uživatelský přístup k FPGA procesorům na různém hardwaru, jako jsou frame grabbery a průmyslové kamery.

VisualApplets používá grafické programování FPGA na principu data-flow modelu. Práce v grafickém uživatelském rozhraní usnadňuje vývojářům a aplikačním technikům vytvořit applety i pro složité úkoly zpracování obrazu intuitivně a v krátkém časovém období. A to i bez hlubokých znalostí programování. Všechny naprogramované aplikace běží FPGA hardwaru v reálném čase.

Silicon Software vyrábí programovatelné frame grabbery série V (V-Series), které jsou určené pro použití s ​​VisualApplets. Mohou být naprogramovány aplikacemi pro zpracování obrazu, které jsou prováděny přímo na frame grabberu s vysokou mírou paralelnosti a minimální latencí.

Základní balík VisualApplets zahrnuje funkce pro aritmetiku, morfologické operátory pro manipulaci s pixely, logické operátory, klasifikační úlohy, komplexní moduly pro zpracování barev, operátory pro statistickou analýzu obrazu, zpracování obrazových sekvencí, atd. Další operátory provádějí převádění různých formátů, komprese nebo konverze. Mezi speciální funkce patří řízení signálů pro individuální spouštění kamery.

VisualApplets dále umožňují debugování, simulace a výpočet datového toku, nebo odhad využití zdrojů na FPGA.

Nová verze VisualApplets 3.0 – Rozšiřující balíčky a nové funkce

VisualApplets 3 byl uvolněn ve 64-bitové verzi s rozšiřujícími pakety a novými funkcemi. Verze 3 obsahuje další knihovny operátorů, tzv. Extension Libraries, které poskytují širší škálu funkcí pro segmentaci a klasifikaci, nebo pro kompresi. VisualAplets umožňují nově smyčky v data-flow modelu, díky nimž mohou být efektivně zpracovávány sekvence obrázků, komparace, případně dávkové zpracování, prováděny přímo na FPGA. Díky tomu se dále ušetří výpočetní výkon na další operace. Operátor FFT (Rychlá Fourierova transformace) byl vylepšen pro efektivnější využití zdrojů a možnost implementace složitějších filtrů, například pásmových propustí (band-pass).

Pro zpracování obrazu a datových signálů je možné s VisualApplets 3 vytvářet a zpracovávat komplexní aplikace intuitivně, přímo používat předkonfigurované příklady (applety) nebo integrovat vlastní VHDL knihovny.

Struktura programového balíku VisualApplets

VisualApplets 3.0 – základní vývojové prostředí

VisualApplets 3 – základní prostředí pro grafické programování FPGA pro běh aplikací v reálném čase. Je založeno na data-flow diagramu.

VisualApplets Extensions - rozšíření

VisualApplets Expert – umožňuje pokročilým uživatelům snadno importovat existující HDL kód z VHDL a Verilog do VisualApplets a dále s nimi pracovat jako s obecným operátorem. Vytvořené operátory mohou být přidány do vlastní knihovny.

VisualApplets Libraries – knihovny rozšiřující množství operátorů, zahrnující výkonné funkce zpracování obrazu, jako např. pro segmentaci a klasifikaci a kompresi.

VisualApplets Embedder – umožňuje FPGA zpracování obrazu na hardware třetích stran, např. přímo v kamerách tak, aby většina před-zpracování obrazu probíhala v FPGA. Uživatelé tak mohou získat kameru na míru s největší možnou flexibilitou a možností implementovat aplikace pro zpracování obrazu přímo v kameře.

VisualApplets Protection - chrání váš design a vaše know-how pomocí šifrování.

VisualApplets extensions

Logo
Top