kontakt kamery@atesystem.cz
kontakt +420 595 170 472

StreamPix 7 - záznamový software

Špičkový software pro záznam obrazu z vysokorychlostních kamer s bohatou výbavou funkcí
StreamPix 7
StreamPix 7

logo NorPix

 • Záznam obrazu z jedné nebo více kamer
 • Ukládání do paměti nebo na disk
 • Možnost použití komprimace obrazu
 • Podpora mnoha výrobců kamer a frame grabberů
 • GigE Vision, FireWire, USB 2.0, USB3 Vision, Camera Link,m CoaXPress, atd.
 • Možnost vzdáleného ovládání

StreamPix 7 je určen pro záznam obrazu z jedné nebo více kamer, nebo z karty pro zachytávání obrazu. Zaznamenávat lze jak do paměti, tak přímo na harddisk či diskové pole. Se zvyšující se kapacitou a rychlostí polovodičových disků SSD rostou také možnosti a záznamová kapacita programu. StreamPix je optimalizován pro efektivní přenos dat z kamery na disk. Umožňuje živý náhled z kamery, ovládání a synchronizaci záznamu a následné prohlížení.

StreamPix System (laptop)Možnosti programu StreamPix 7

Pro některé funkce je třeba dokoupit příslušný modul nebo plug-in.

Nahrávání

 • Nahrávání video sekvence na pevný disk (v komprimovaném formátu nebo bez komprese)
 • Nahrávání přímo do RAM (pro ultra rychlé záznamy)
 • Záznam nebo export do AVI, MOV a dalších formátů pomocí vestavěných kodeků
 • Záznam nebo export jako obrázky do BMP, JPEG, PNG,...
 • Nastavitelná vyrovnávací paměť zamezující vypadávání snímků
 • Kontinuální záznamová smyčka pro bezpečnostní aplikace
 • Možnost záznamu části ještě před příchodem spouštěcího triggeru (Pre/post Recording Module)
 • Časové značky s mikrosekundovou přesností (Accurate Timestamping Module)
 • Možnost externího časového zdroje IRIG-B nebo GPS (Accurate Timestamping Module)
 • Manuální nebo automatický záznam pomocí záznamového manažeru
 • Multikanálový záznam H264
 • Možnost záznamu zvuku nebo dat z měřící karty (DAQ Module)

Přehrávání

 • Přehrávání různou rychlostí oběma směry
 • Vyhledávání záznamu pomocí časové značky
 • Přehledné ovládání včetně posuvníku nebo jednoduchých tlačítek
 • Synchronní přehrávání více záznamu podle časových značek
 • Zobrazení záznamu jako sekvence obrázků

Zpracování barev

 • Interpolace Bayerovy masky pomocí několika algoritmů
 • Vyvážení bílé
 • Vylepšené zpracování barev s 3D LUT kompatibilní se soubory .look IRIDAS (pro zvýšení výkonu je možné použít funkce grafické karty CUDA Nvidia)

Komprese záznamu

Program StreamPix umožňuje ukládat obraz do nekomprimovaného formátu, který je pro následné zpracování obrazu nejvhodnější. V praxi je však často potřeba volit mezi kvalitou obrazu a množstvím diskového prostoru. Proto je i ve Streampixu možné nastavit real-time kompresi.

Pro záznam obrazu a doplňkových dat (typicky timestamp – časovou značku) je nejvhodnější použít nahrávání do souboru .SEQ (Sequence File). V rámci tohoto souboru je možné nastavit několik kompresních formátů:

 • JPEG (ztrátový - parametry komprese mohou být nastaveny)
 • H264 (ztrátový)
 • RLE encoding (bezztrátový)
 • Huffman encoding (bezztrátový)
 • LZ encoding (bezztrátový)

Formáty se liší hlavně kvalitou výstupu a výpočetní náročností. Streampix 5 nabízí použití dvou optimalizovaných kompresních formátů:

 • NorPix JPEG
 • NorPix H264

Pro vysokorychlostní záznam je možné využít také modul pro kompresi dat na grafické kartě NVIDIA CUDA. Jedná se o příplatkový modul k základnímu programu Streampix 7.

StreamPix 6 obrazovka s více kamerami

Synchronizace a spouštění

Program je možné plně ovládat z obrazovky. Někdy je však třeba zaznamenat velmi rychlý děj, který je odstartiván tlačítkem, nebo na něj reaguje digitální čidlo. StreamPix proto monitoruje také digitální vstupy na kameře nebo záznamové kartě. Pomocí digitálního vstupu je například možné spuštět tyto události:

 • Start záznamu
 • Stop záznamu
 • Záznam po dobu přidržení
 • Přidání značky do záznamu

Události je možné generovat jak pro jednu, tak pro více kamer současně. Streampix 5 je také schopen ovládat digitální výstupy kamery:

 • Záznam spuštěn
 • Záznam zastaven
 • a další.

Seznam podporovaných zařízení a kamer naleznete zde.

Vzdálené ovládání jedné nebo více záznamových stanic

Program Streampix 7 může být vzdáleně ovládán aplikací Streampix Remote. Jedná se o samostatně prodávanou aplikaci. Streampix Remote umí ovládat a synchronizovat záznam na několika počítačích současně přes počítačovou síť. Operátor přitom vidí na svém monitoru obraz ze všech stanic a může je spouštět individuálně i hromadně.

StreamPix Remote StreamPix remote diagram

Dodávka kompletního systému

Program StreamPix je možné dodat jakožto součást sestavy StreamPix Station. Sestava je odzkoušená a připravená k provozu.

StreamPix System StreamPix System StreamPix Multi-camera System

Program StreamPix k vyzkoušení

Před nákupem software je možné je vyzkoušet.

Požádejte o 14-ti denní demo licenci k vyzkoušení.

Varianty programu StreamPix 7

ObrázekNázev a popis programu
Streampix 5

StreamPix STD - single camera

Základní program StreamPix pro použití s jednou kamerou. Podpora komunikačních rozhraní: GigE, USB2, USB3, FireWire, analogové.
Streampix 5

StreamPix CL - single camera

Základní program StreamPix pro použití s jednou kamerou s rozhraním Camera Link, CoaXPress, nebo jiným digitálním rozhraním vyžadujícím přídavnou kartu (frame grabber).
Streampix 5

StreamPix - multi camera

Základní program StreamPix pro použití s více kamerami. Podpora všech výše uvedených komunikačních rozhraní.

StreamPix Remote

Samostatná aplikace StreamPix Remote je určená pro dálkové ovládání více instancí programu StreamPix přes ethernetovou síť. Mimo jiné umožňuje živý náhled a synchronizované ovládání všech stanic v síti.

Licencování programu

ObrázekNázev a popis

Softwarová licence

Licence je vázána na hardware konkrétního počítače. Obvykle se používají sériová čísla HDD, CPU a MAC adresa. Program nelze přenášet mezi počítači.

Přenosná licence - USB klíč

Licence je vázána na USB klíč, který musí být při používání programu zasunut v USB portu počítače. Program je možné používat na více počítačích.

Kodeky a komprese obrazu

ObrázekNázev a popis modulu

Cuda JPEG Compression Module

Modul umožňuje provádět real-time komprimaci obrazu na formát JPEG pomocí grafické karty s jádrem CUDA (GeForce). Možnost ukládání záznamu přímo na disk ve formátu SEQ s použitím komprimace JPEG. Není potřeba rychlý disk ani diskové pole. Vhodné pro vysokorychlostní kamery.
nvidia_cuda_H.264

Cuda H.264 Compresion Module

Modul umožňuje provádět real-time komprimaci obrazu na formát H.264 pomocí grafické karty s jádrem CUDA (GeForce). Možnost ukládání záznamu přímo na disk ve formátu SEQ s použitím komprimace H.264. Není potřeba rychlý disk ani diskové pole. Vhodné pro vysokorychlostní kamery.

Norpix MJPEG Codec

Kodek pro kompresi obrazu MJPEG. Ukládání záznamu do souboru AVI.

Norpix H.264 Codec

Kodek pro kompresi obrazu H.264. Ukládání záznamu do souboru AVI.

Moduly a doplňky k programu StreamPix 7

ObrázekNázev a popis modulu

Accurate Time Source Module

Přesná synchronizace časové značky se zdrojem hodinového signálu s přesností až 1 mikrosekunda. Jako zdroje signálu lze použít podoporované zdroje (Irig A, Irig B, GPS)

Audio Trigger Module

Umožňuje generovat událost na základě úrovně audio signálu (spuštění/zastavení záznamu, přidání značky, a další)

Bwave Audio Recording Module (with multichannel imputs)

Umožňuje nahrávání audio signálu souběžně se záznamem obrazu až z několika zdrojů. Záznam do formátu wav a bwav. Podporuje ovladače MME/DirectX nebo ASIO.

Batch Processing

Aplikace pro post zpracování sekvencí nasnímané programem StreamPix 7 na formáty AVI, BMP, JPEG atd.

DAQ Module

Záznam dat z externího DAQ zařízení souběžně s obrazem (stav DIO linek, analogová měření apod.). Podporována jsou zařízení National instruments a MCC. Měření může být zaznamenáváno jako meta data, nebo mohou být hodnoty vypáleny do obrazu.

Distance Measuring Interval Module (DMI)

Modul pro synchronní pořízení snímků z více kamer za použití zařízení PDI (Pulse Distance Interval).

GPS with NMEA (Positioning Module)

Umožňuje záznam polohy a časové značky ze zařízení GPS (poskytující informace NMEA). Informace mohou být uloženy k obrazu jako meta data, nebo mohou být vložena přímo do obrazu.
image merge

Image merge

Modul umožňující spojení snímků z dvou různých pracovišť (workspace) do třetího.

lidar loggar module

Lidar logger Module

Modul umožňující připojení k zařízení Sick Bulkscan LMS 511 a následné získání dat.

Line Scan Module

Umožňuje použití programu StreamPix 5 s řádkovou kamerou (line-scan). Zobrazuje příchozí data jako posouvající se obraz tak, jak přicházejí data z řádkové kamery. Viz video.

LTC/VITC Timing Module

Přidává lineární časovou informaci (LTC/VITC) ke každému snímku. Použití hlavně ve filmovém průmyslu

Motion Detection Module

Detekuje pohyb v živém obraze na jehož základě generuje událost (spuštění/zastavení záznamu, přidání značky). Podpora oblasti zájmu.

MCC Pulse Generator Module and NI-DAQmx Pulse Generator

Umožňuje generovat synchronizační signál pro kamery pomocí externího zařízení. Podporována jsou zařízení National Instruments a MCC.

 

ONVIF Pan/Tilt Module

Modul umožňující použití ONVIF kamer.

Pre/Post Module

Umožňuje v programu StreamPix 5 zaznamenat část sekvence ještě před nebo po příchodu události (triggeru).

SimulPix Module

Umožňuje real-time spojení (fúzi) obrazů ze dvou kamer dohromady. Např. při použití dvou kamer na jednom mikroskopu.
videoscope

Video scope

Modul poskytující aktuální informace o barevném prostoru při konverzi v reálném čase.

Color Remapping Module

Real-tile přemapování barevného nebo černobílého obrazu na jinou barevnou škálu, pseudobarevný obraz, pomocí LUT, nelineární převody.
web-streamer

Web Streamer Module

Umožňuje posílání audiovizuálního streamu na web. Podporuje unicast i multicast.
Logo
Top