kontakt kamery@atesystem.cz
kontakt +420 595 170 472

Vision Builder for Automated Inspection

Propracovaný software pro automatickou inspekci živého obrazu s širokou škálou funkcí
Vision Builder for Automated inspection
Vision Builder for Automated inspection

  • Zpracování obrazu v reálném čase a automatizovaná vizuální inspekce
  • Podpora kamer a frame grabberů National INstruments
  • Podpora ostatních kamer - GigE Vision, IEEE 1394, USB3.0 kamer a dalších.
  • Více než 100 chytrých nástrojů pro zpracování a analýzu obrazu
  • Hledání tvarů, detekce hran a objektů, měření vzdáleností, OCR, čtení 1D/2D barcodů
  • Konfigurovatelný pass/fail algoritmus 
  • Příjemné a intuitivní grafické prostředí s možností přizpůsobení

Efektivní nástroj pro kamerovou inspekci

Vision Builder for Automated Inspection (NI Vision Builder, VBAI) firmy National Instruments je konfigurovatelný software pro vytvoření, otestování a následné reálné nasazení aplikace strojového vidění do provozu. NI Vision Builder je navržen tak, aby uživatel nemusel umět programovat. Obsahuje totiž vestavěné rozhraní s mnoha nástroji připravenými ihned k použití.

Další velmi užitečnou funkcí je rozhodovací algoritmus a možnost větvení programu pomocí stavového diagramu. V průběhu jednotlivých kroků inspekce obrazu lze NI Vision Builder nastavit tak, aby vyhodnocení přesně odpovídalo daným kritériím. Hodnotu výsledku (prošel/neprošel) je poté možné poslat pomocí digitálních vstupů a výstupů dalšímu zařízení (PLC, PAC, HMI), které provede další operace. 

Vision Builder AI rovněž zahrnuje NI Vision Acquisition Software, který umožňuje nasnímání, zobrazení, uložení nebo průběžné monitorování jednotlivých snímků. Vision Builder umí komunikovat s kamerami s komunikačním rozhraním GigE Vision, IEEE 1394,  USB a Camera Links. Samozřejmostí je kompatibilita s NI Smart kamerami. 

Prodej a podpora

National Instruments Alliance Partner

Naše firma ATEsystem s.r.o. je partnerem a systémovým integrátorem produktů National Instruments. Součástí našich služeb je také poradenství v oblasti strojového vidění založeného na software a hardware National Instruments.

Verze a licence

Vision Software 

Vision Builder for Automated Inspection – Vývojová licence

Interaktivní konfigurovatelný nástroj pro strojové vidění, vytváření programů pro zpracování obrazu a automatickou inspekci v reálném čase

Vision Builder for Automated Inspection – Run-Time licence

Licence pro běh programu vytvořeného ve VBAI
Vision Builder AI Development ToolkitDoplňuje možnost vytváření vlastních kroků ve VBAI (vyžaduje programovací prostředí LabVIEW a znalost práce v něm)

Porovnání vzorů a objektů (Pattern matching)

Naučte Vision Builder vzory a objekty, které chcete rozpoznat
ve svých obrázcích. Algoritmus patentovaný firmou NI tyto
naučené prvky vyhledá rychle a s velkou přesností.

Rozpoznání znaků a symbolů (OCR, Optical character recognition)

Tato funkce umí použít "natrénovaný" OCR algoritmus navržený
k nalezení rozpoznání všechn typů znaků, fontů a symoblů i
v obrázku s menší kvalitou. Natrénování spočívá v naučení
daným znaků v tzv. training módu.

Detekce objektů (Particle analysis)

Automatické vyhledání oblastí snímku s jednotnou intenzitou
barvy. Nalezené objekty lze potom měřit a analyzovat až 80-ti
typy měření a výstupem jsou data ve skutečných jednotkách.

Inspekce barev (Color Inspection)

Analýza a porovnávání barev udává, jaká barva a v jaké míře
je obsažena v dané oblasti zájmu. Tyto informace poté využije
k tomu, zda další snímek obsahuje stejné barvy ve stejném
poměru.

Detekce hran (Edge Detection)

Detekce hran umožňuje nalézt hrany objektů na snímku pomocí
rozdílu mezi intenzitou pixelů. Použítí této funkce je vhodné pro
následné měření různých typů.

Klasifikace objektů (Object Classification)

Jedná se o tvarové porovnávání a následné pojmenování
neznámých objektů na snímku s naučenými objekty, které
se předem nahrají do Vision Builderu a pojmenují.

Měření (Gauging)

Již z názvu vyplývá, že se jedná o měření vzdáleností, úhlů,
ploch a dalších částí objektu. Výstupy se pak využívají jako
limitní hodnoty při inspekci objektů na snímku.

Čtečka 1D/2D kódů (Bar code reader and grader)

Tato funkce umí přečíst a interpretovat různé kódy, jako je
například čárový kód, QR kód a několik dalších. Podle kvality
natištění lze nastavit i kritérium přesnosti rozpoznání kódu.

Prostorová kalibrace (Spatial calibration)

Prostorová kalibrace umožňuje převést vzdálenost do reálných
jednotek bez ohledu na perspektivu kamery nebo zkreslení čočkou. 

Obrazové aritmetické a logické funkce (Image arithmetic and logic functions)

Operators perform basic arithmetic and logical
operations on images. Use operators to add, subtract,
multiply, and divide an image with other images
or constants

Souřadný systém (Coordinate system)

Souřadný systém zajišťuje, aby všechna měření nastavená
na jednom snímku fungovala i na pootočených snímcích.
Jako reference se totiž bere počátek souřadného systému.

Obrazové a frekvenční filtry (Image filters and freequency analysis)

Kmitočtové filtry, jako jsou například rychlé Fourierovy transformace
(FFT), mění hodnoty obrazových bodů, pokud jde o periodicitu
a prostorové rozložení kolísání intenzity světla
v obraze.

Rozdělení snímku na oblasti (Image segmentation)

Segmentace snímku jej umožňuje rozdělit na jednotlivé
části, které spolu souvisí, a následně tyto části vyjmout
a použít v dalším krocích aplikace.

Porovnání s bezchybným vzorem (Golden template comparison)

Tato funkce pracuje na prinicpu porovnání snímku
s perfektním naučeným vzorem. Umí tak odhalit
povrchové defekty, textové překlepy a kvalitativní
vady.
Logo
Top