kontakt kamery@atesystem.cz
kontakt +420 595 170 472

9. prosinec 2019

Použití kamer Basler s roboty je nyní ještě jednodušší!

Vytvořil:

Filip Volný

Kamery firmy Basler se dnes používají v podstatě ve všech průmyslech, na které si vzpomenete. Výjimku netvoří ani robotický průmysl a navádění robotů obecně. Pro tyto účely byl vyvinut ovladač pro ROS – robotický operační systém.

ROS - Robotic Operating System

ROS je open-source projekt, který poskytuje vývojové nástroje, algoritmy a ovladače pro různé robotické platformy. Jeho struktura umožňuje paralelně spustit mnoho různých podprogramů (executables), které si mohou mezi sebou vyměňovat data v reálném čase. Jednoduše řečeno, pomocí senzorů a jejich měření je robot naváděn na dané místo po určité trajektorii.  Prvotně byl vyvinut pro neprůmyslové aplikace, ale nyní se stále více začíná spojovat s oblastí průmyslových robotů.

Drag&Bot

Aby firma Basler zajistila co nejjednodušší použití svých kamer s roboty, spojila své síly s firmou drag&bot GmbH. Tato firma se rozhodla umožnit programování robotů pomocí co nejjednoduššího způsobu, a sice graficky, s využitím drag&drop formátu. To otevírá nové možnosti a umožňuje i méně zkušeným uživatelům programovat roboty různých výrobců. Součástí drag&bot softwaru je nyní nově také nastavení a ovládání kamer Basler včetně svázání koordinačních systémů a kalibrace.

Výhody a přínosy

  • Snadné propojení obrazu z kamery Basler s chováním a pohyby robotu
  • Instalace a kalibrace kamer Basler pomocí pár kliků
  • Integrované ovládání kamer Basler a funkcí upravujících obraz
  • Zkrácení času nutného pro vývoj aplikace

Typické aplikace

  • Pick & Place
  • Balení a paletizace
  • CNC (Computerized Numerical Control – počítačové číslicové řízení)
  • Montáž
  • Machine Tending
  • Inspekce kvality

Logo
Top