kontakt kamery@atesystem.cz
kontakt +420 595 170 472

29. říjen 2014

Kamerový systém kontroluje rovinnost a kvalitu povrchu ocelových plechů

Vytvořil:

Tomáš Gřeš

Česká firma Argutec, s.r.o. vyvinula bezkontaktní monitorovací systém umožňující vyhodnocení vad na pásu plechu válcovaném za studena.

Kamerový systém pro kontrolu plechůCílem systému firmy Argutec, s.r.o. je monitorovat kvalitu výroby v reálném čase, analyzovat a archivovat vyhodnocená data. Sufrace Scan System vyhodnocuje povrchové vady pásu a je dodáván včetně produktu Shape Scan System, který analyzuje rovinnost vyráběného pásu. Oba produkty jsou vyvinuty na principu snadné integrace do výrobního procesu. Klientské aplikace jsou vyvinuty ergonomicky a vystihují potřeby uživatelů na jednotlivých pracovištích.

Přínosy systému

 • Přesná informace o pozici vad na páse – umožní ponechat maximum produkce v první jakosti,
 • zvýšení kapacity dělicích linek díky přesné poloze povrchových a hloubce okrajových vad.

Pro výrobce:

 • Eliminace dodávek nekvalitní výroby zákazníkovi,
 • rychlá reakce osádky linky na vyskytující se vady s možností okamžitého odstranění,
 • lepší kontrola procesu, analýza příčin a následné opatření,
 • rychlejší a přesnější reakce na reklamace,
 • snížení nákladů – spotřeba materiálu, energie, práce.

Pro odběratele:

 • Monitorování a porovnání vstupního materiálu různých dodavatelů,
 • kompletní záznam o kvalitě vstupního materiálu pro usnadnění reklamace u dodavatele,
 • rychlá reakce osádky dělicí linky na vyskytující se vady s možností automatické konfigurace dělicí linky,
 • snížení nákladů - spotřeba materiálu, energie, práce, vyvarování se použití nekvalitního materiálu na následujících operacích.

Technologie

Základ systému tvoří dvojice řádkových kamer a speciální osvětlení Argutec pro snímání povrchových vad. Další částí systému je měření rovinnosti, které zajišťuje soustava laserů snímaná jednou plošnou kamerou.

Rozpoznávané vady

Ve výchozí konfiguraci je systém schopen monitorovat tyto typy vad:

Povrchové vady plechu kontrolované kamerou

Součástí dodávky je rovněž server, který zajišťuje:

 • vyhodnocení a klasifikaci dat v reálném čase,
 • distribuci dat operátorům linky, dělicím linkám, technologům, manažerům,
 • zpracování dat pro analytické a statistické vyhodnocení,
 • archivaci kompletního přehledu svitků včetně obrazových dat.

Systém lze rozšířit o další moduly dle potřeb nebo automatickou konfiguraci dělicích linek pro zajištění maximální výtěžnosti.

Více informací neleznete na stránkách firmy Argutec, s.r.o.

Chci více informací!

Chcete, aby i vaše aplikace byla na těchto stránkách? Kontaktujte nás ještě dnes!

Logo
Top