kontakt kamery@atesystem.cz
kontakt +420 595 170 472

2. září 2015

Kamerová inspekce svarů v automobilovém průmyslu

Vytvořil:

Tomáš Gřeš

Kamera Photonfocus s vysokým dynamickým rozsahem je připravena pro inspekci kvality svarů.

V moderních výrobních provozech nejen v automobilovém průmyslu bývá tradiční bodové svařování nahrazováno laserovými spojovacími technikami. Předpřipravené plechové části se spojují pomocí laserového svařování a pájení.

Zejména automobilový průmysl má vysoké požadavky na kvalitu a přesnost zpracování. S tím souvisí také precizní kontrola a dokumentace každého jednotlivého svaru pro případ kontroly kvality a reklamace.

Tyto požadavky může splnit automatický inspekční systém, který může kontrolovat 100% laserových spojů. Povrchové defekty jsou detekovány pomocí kombinace 3D měření laserovou triangulací a analýzou černobílého obrazu svaru ve třech paralelních procedurách: analýza 3D profilu, kontrola textury povrchu a kontrola poréznosti svaru.

Obr. 1: Černobílý obraz pro analýzu textury a rozlití svaru. Technologie LinLog v kamerách Photonfocus umožňuje zachytit současně dva laserové paprsky bez přesvětlení.

Snímání laserové stopy kamerou Photonfocus

Obr. 2: 3D/2D analýza laserového spoje. Jsou detekovány póry o průměru 100 mikrometrů.

Zařízení pro kontrolu sváru s kamerou Photonfocus

Obr. 3: Snímací hlava sestává z CMOS kamery, laseru a prstencového pulzního osvětlovače.

Dobře navržený inspekční systém zkracuje výrobní takt a zvyšuje bezpečnost a kvalitu celého procesu. Jeho přidanou hodnotou je zároveň možnost dokumentace a přesná lokace konkrétního svaru. Výsledkem je zrychlení a zefektivnění výroby.

Pro potřebu této aplikace byla použita kamera Photonfocus MV-D1024-80CL-8, která v sobě integruje snímač s vysokým dynamickým rozsahem s unikátní technologií LinLog. Díky tomu kamera umožňuje současné sejmutí černobílého obrazu a laserové stopy pro 3D vyhodnocení.

Kameru charakterizují tyto vlastnosti:

  • Dynamický rozsah: Schopnost zachytit vysoce kontrastní obraz s dynamikou až 120 dB s pomocí patentované technologie LinLog.
  • Rozlišení: 1024 x 1024 s velikostí pixelu 20 x 20 mm.
  • Snímková frekvence: Rychlost výrobního pásu 30 m/s vyžaduje rychlé snímkování a krátké expoziční časy. Kamera zvládne 75 snímků za sekundu.
  • Rozměry: Kamera o rozměrech 55 x 55 x 46 mm (bez objektivu) je vhodná pro umístění do omezeného prostoru inspekčního stroje.
  • Komunikační rozhraní: Camera Link pro velmi rychlý přenos dat v reálném čase.

Průmyslová kamera MV-D1024-80-CL-8

Obr. 4: Kamera Photonfocus MV-D1024-80-CL-8

Nová generace kamer Photonfocus pro 3D měření

Logo
Top