kontakt kamery@atesystem.cz
kontakt +420 595 170 472

Co je strojové vidění?

Vytvořil:

ATEsystem s.r.o.

Co je to strojové vidění, jaké úlohy řeší a jaké jsou prostředky strojového vidění.

Pojem strojové vidění (Machine Vision, v češtině se také používá pojem počítačové vidění) se obvykle používá pro výrobní a průmyslové systémy, ve kterých je počítačově zpracovávána obrazová informace z kamery. Výsledek algoritmu pak slouží jako vstupní informace pro automatizované rozhodování stroje nebo informačního systému. Typickým systémem strojového vidění může být kamerová kontrola kompletnosti výrobku v rámci výrobní linky. Na základě kamerového testu se pak označí výrobky, které jsou neúplné nebo jinak vadné. Do systémů strojového vidění však patří také navádění robotů, bezdotyková měření rozměrů, kontrola barev a potisků apod.

Jaké úlohy může řešit strojové vidění

  • Kontrola kompletnosti výrobku
  • Čtení textů (OCR), čtení 1D i 2D kódů
  • Bezdotyková měření rozměrů
  • Třídění a kategorizace výrobků
  • Třídění odpadu
  • Navádění robotů
  • Kontrola kvality tisku
  • Inspekce plochých LCD displejů
  • 3D měření dílů
  • a další...

Kamery pro strojové vidění

Kamery pro strojové vidění musí splňovat určité specifické požadavky. Musí být schopné pracovat v průmyslových podmínkách nepřetržitě po dobu několika let. Průmyslová kamera musí být robustní, odolná proti mechanickému poškození, prachu a nečistotě, schopná pracovat v širokém rozmezí teplot. V extrémních případech je vyžadována také vodotěsnost, odolnost proti extrémním teplotám, nebo použití kamery ve výbušném prostředí. Většinu těchto požadavků kamery splňují buď v základním provedení, nebo s použitím ochranných krytů.

Nejčastěji používané v dnešní době jsou maticové digitální kamery pro gigabitový ethernet. Kamery lze rozdělit podle několika kritérií.

Podle tvaru snímače

Digitální nebo analogové kamery s maticovým senzorem (area-scan)

Obsahují klasický CCD nebo CMOS snímač, jaký známe z fotoaparátu. Ve většině případů se používají monochromatické kamery nebo barevné kamery s Bayerovou maskou.

Řádkové kamery (line-scan)

Kamery fungující na principu skeneru obsahují pouze jeden řádek pixelů. Obraz je vytvářen synchronizovaným pohybem kamery nebo snímaného objektu.

Podle spektra a technologie snímače

UV kamery

Jedná se v podstatě o klasickou CCD kameru, která má takovou povrchovou úpravu snímače, že je citlivá na vlnové délky v rozsahu již od 200 nm do 1000 nm.

CCD kamery pro viditelné spektrum a NIR

Toto jsou v podstatě všechny CCD a CMOS kamery. Barevné kamery jsou citlivé na vlnových délkách viditelných lidským okem (cca 400 – 700 nm). Černobílé kamery umí zobrazit také blízké infračervené záření až do 1000 nm.

InGaAs – NIR a SWIR

Speciální kamery pro snímání v blízké infračervené oblasti.

Mikrobolometry - LWIR

Termovizní kamery pro snímání v infračerveném spektru 8 - 14 mikrometrů.

Podle způsobu zpracování obrazu

Běžné kamery bez vnitřní inteligence

Obraz se přenáší přes komunikační linku (ethernet, USB, Camera Link, ...) do nadřazeného systému nebo do počítače, kde se zpracovává. Typické je použití v multikamerových systémech a v dopravě.

Inteligentní kamery (Smart Cameras)

Přímo v těle kamery je zabudován procesor, který zpracovává obraz podle zadaného algoritmu. Obvykle se používají v případech, kdy potřebujeme jednoduchý výstup (test prošel/neprošel), například digitálním výstupem do PLC. Obraz se již nikam nepřenáší.

Kamery v našem portfoliu

   

Maticové kamery CCD/CMOS

Řádkové kamery CCD/CMOS

UV kamery

NIR kamery

 

Vysokorychlostní kamery

2CCD HDR

2CCD  multispektrální

3CCD True Color

    

Inteligentní kamery

Analogové kamery

S vysokým rozlišením

IP kamery

Potřebujete pomoci s výběrem kamery pro Vaši aplikaci?

Ochotně Vám poradíme nejen s výběrem té správné kamery, ale rádi Vám kameru zapůjčíme, nebo provedeme test na Vámi zaslaných vzorcích. Nebo k Vám zajedeme a kameru předvedeme na místě!

Kontaktujte nás!

Logo
Top