kontakt kamery@atesystem.cz
kontakt +420 595 170 472

Strojové (počítačové) vidění

Vytvořil:

ATEsystem s.r.o.

Pojem strojové vidění se obvykle používá pro systémy, ve kterých je počítačově zpracovávána obrazová informace z kamery.

Pojem strojové vidění (Machine Vision, v češtině se také používá pojem počítačové vidění) se obvykle používá pro výrobní a průmyslové systémy, ve kterých je počítačově zpracovávána obrazová informace z kamery. Výsledek algoritmu pak slouží jako vstupní informace pro automatizované rozhodování stroje nebo informačního systému. Typickým systémem strojového vidění může být kamerová kontrola kompletnosti výrobku v rámci výrobní linky. Na základě kamerového testu se pak označí výrobky, které jsou neúplné nebo jinak vadné. Do systémů strojového vidění však patří také navádění robotů, bezdotyková měření rozměrů, kontrola barev a potisků apod.

Viz také článek Co je strojové vidění?

Typické aplikace strojového vidění naleznete také zde.

Logo
Top