kontakt kamery@atesystem.cz
kontakt +420 595 170 472

PGI

Vytvořil:

ATEsystem

Výborný obraz v kamerách Basler ace, pulse a dart nové generace.

Všechny novější kamery Basler řady ace, dart a pulse jsou vybaveny funkcí PGI, která dokáže vylepšit obraz:

Vylepšená debayerizace 5x5

Barevné kamery jsou vybaveny snímačem s tzv. Bayerovou maskou, která způsobuje, že v každém pixelu známe pouze jednu ze tří barev R-G-B. Jako debayerizace se označuje proces interpolace barev z okolních pixelů tak, aby v každém pixelu byla ucelená barevná informace. Obvykle tento proces probíhá v počítači jednoduchým algoritmem formátu 2x2, jenž je sice rychlý, ale způsobuje falešné barevné artefakty v obraze. Kamery Basler ace obsahují algoritmus formátu 5x5, který odstraňuje artefakty a zvyšuje přesnost zobrazení mezi barevnými přechody.

5x5 debayerizace

Barevný anti-aliasing

Díky maticovému uspořádání pixelů a omezenému rozlišení se může stát, že při snímání povrchů s jemnou pravidelnou strukturou (např. pruhy nebo šachovnice) se v obraze bude projevovat barevné zkreslení a moaré. To se typicky projevuje falešnými barevnými pruhy v obraze. Vylepšená debayerizace do značné míry dokáže potlačit efekt moaré v obraze.

Zvýšení ostrosti obrazu

Samotná debayerizace 5x5 v kameře Basler dokáže zlepšit interpretaci hran v obraze. Součástí algoritmu je možnost zvýraznění hran a detailů. Funkcionalita je využitelná především pro zvýšení čitelnosti písma a čárových kódů.

Zvýšení ostrosti obrazu

Potlačení šumu

Šum přirozeně vzniká na všech snímačích a kamerách a obvykle jej ovlivňuje kvalita snímače, velikost pixelu, zesílení signálu a okolní teplota. Pomocí filtru obsaženého v kameře lze do určité míry velikost šumu potlačit.

Potlačení šumu

 

Logo
Top