kontakt kamery@atesystem.cz
kontakt +420 595 170 472

GigE Vision

Vytvořil:

ATEsystem s.r.o.

GigE Vision je komunikační standard pro průmyslové kamery běžící na gigabitovém ethernetu.

Logo standardu GigE VisionGigE Vision je komunikační standard pro průmyslové kamery a je udržován asociací AIA (Automated Imaging Association). Cílem je sjednotit stávající komunikační protokoly pro průmyslové kamery a umožnit vzájemnou kompatibilitu kamer, komunikačního hardware a software. GigE Vision je postaven na standardním internetovém protokolu (IP), takže kamery je možné použít ve standardní síťové infrastruktuře.

Vlastnosti

  • Nízká latence a režie protokolu
  • Real-time synchronizace kamer
  • Vysokorychlostní přenos dat přes gigabitový ethernet (kapacita až 125 MB/s).
  • Ethernetová kabeláž až 100m, podpora switchů, repeaterů, optických sítí atd.

Technologie

Samotný standard GigE Vision se sestává ze čtyř částí:

GigE Device Discovery Mechanism – mechanizmus detekce zařízení a získávání IP adresy v síti.

GigE Vision Control Protocol (GVCP) – běží na UDP protokolu. Standard definuje, jakým způsobem se konfigurují a řídí zařízení na síti. Specifikuje kanály pro přenos streamu a zajišťuje spolehlivost přenosu přenosu obrazu a konfiguračních dat mezi kamerou a PC.

GigE Vision Streaming Protocol (GVSP) – běží na UDP protokolu. Zahrnuje definici datových typů a způsob, jakým je obraz přenášen přes gigabitový ethernet.

XML Description File – jedná se o XML soubor založený na standardu GenICam, který definuje dostupné parametry a funkce kamery a způsob přístupu k nim.

Srovnání s TCP a OSI modelem

Protože GigE Vision je založen na ethernetovém protokolu, můžeme jej srovnat s TCP/IP a se standardním OSI modelem.

TCP/IP byl vyvinut jako systém pro přenos zpráv, který naváže spojení mezi koncovými zařízeními (host-to-host) a zajišťuje spolehlivost komunikace. Automaticky detekuje ztrátu či poškození dat a opravuje je. TCP/IP ve výborný protokol pro výměnu dat na internetu, ale jeho výkon nedostačuje pro přenos obrazu z kamer pro strojové vidění.

GigE Vision je založen na UDP/IP protokolech. Místo navázání spojení mezi koncovými uživateli (host-to-host) jako TCP, používá porty pro spojení typu application-to-application. Toto činí UDP méně spolehlivým ve srovnání s TCP, protože nezajišťuje opravu a přeposílání dat. Ale na druhou stranu UDP zvyšuje propustnost a snižuje latenci v přenosu dat. Spolehlivost zajišťuje až nadřazená aplikační vrstva tvořená protokoly GVCP a GVSP.

Referenční OSI model

Zdroje obrázků a informací

  1. AIA: Vision Standards
  2. Basler: Gigabit Ethernet and GigE Vision
  3. Basler: The Elements of GigE Vision
  4. Basler: GigE Vision - CPU Load and Latency
  5. Wikipedia: GigE Vision

Logo
Top