kontakt kamery@atesystem.cz
kontakt +420 595 170 472

GenICam

Vytvořil:

ATEsystem s.r.o.

GenICam je standardem, který definuje programové rozhraní pro kamery a zařízení používané ve strojovém vidění. Je nezávislý na komunikačním rozhraní a technologii přenosu. Programový interface (API) by měl být vždy stejný.

Kamery ve strojovém vidění jsou konfigurovány více méně stejně – zápisem parametrů do registrů. Cílem GenICam je poskytnout univerzální konfigurační (a programovací) rozhraní nezávislé na výrobci kamery a frame rabberu, a na způsobu komunikace. Některé komunikační standardy na standard GeniCam dokonce spoléhají, jako například GigE Vision a USB3 Vision.

Komunikace s kamerou nezávisle na použitém rozhraní

Jádrem je popis parametrů a vlastností kamery v XML souboru. Použitím tohoto souboru, překladač přímo generuje programové rozhraní API nazývané GenAPI. Jedná se o sadu specifikací dovolujících uživatelskému programu komunikaci s kamerou. Uživatel tak může velmi snadno přistupovat k parametrům kamery, aniž by musel vědět adresy registrů, na kterých se nachází konkrétní hodnoty. Modul GenTL pak poskytuje unifikovaný mechanismus jak dostávat obraz z kamery.

Získávání informací o kameře z XML popisného souboru

Moduly GenICam

Standard GenICam zahrnuje několik modulů:

GenApi – API pro konfiguraci kamery

Standard Feature Naming Convention (SFNC) – standardizovaná jména a typy parametrů kamery. Zahrnuje také konvenci pro pojmenovávání datových typů Pixel Format Naming Convention (PFNC).

GenTL – definice přenosové vrstvy, přenos obrazu.

CLProtocol – GenICam pro Camera Link

GenCP – řídicí protokol

GenTL SFNC – doporučená jména a typy pro přenosovou vrstvu

Zdroje obrázků a informací:

  1. Basler: Technology GenICam
  2. EMVA: GenICam standard

 

Logo
Top