kontakt kamery@atesystem.cz
kontakt +420 595 170 472

Farmaceutický průmysl

Vytvořil:

Tomáš Gřeš

Příklady aplikací a případové studie ve farmaceutickém průmyslu. Použití systémů strojového vidění například pro kontrolu tvaru lékovek, plastových výlisků, inspekci potisku, hladiny roztoku v ampulích, OCR a čtení textů.

Kontrola skleněných lahviček a ampulí

Vyrábíte lahvičky, injekční stříkačky, nebo jiné skleněné výrobky? Pomocí speciální optiky a průmyslové kamery můžete kontrolovat například tvar ampulek, celistvost závitů lahviček, odhalovat chyby při odlévání, zalepená hrdla nebo úzká místa.

Kontrola vnitřního napětí ve skleněných výrobcích

Jako prevence před samovolným prasknutím skla se používá zobrazení vnitřního napětí pomocí polarizace světla. 

Příklad použití a ukázkové obrázky

Kontrola plastových výlisků

Při výrobě plastů lisováním často dochází k nedokonalostem, jako je nedolití materiálu, zaslepení úzkých míst, vylití příliš tlusté vrstvy. Vyskytnout se mohou vady v samotné struktuře plastu: špatná barva, bubliny, popraskání apod. Kamerovým systémem lze podstatnou část těchto chyb odhalit ještě u výrobce před zasláním zákazníkovi. Kamerovému testu lze v mnoha případech pomoci správným nasvícením, použitím filtrů nebo speciální 360°optiky. 

Měření hladiny v lahvičce nebo ampuli

Pomocí zadního osvitu a objektivu s vysokým rozlišením lze velmi přesně měřit výšku hladiny roztoku v lahvích a ampulích. Do jisté míry lze s použitím infračervené technologie měřit hladinu také v neprůhledných plastových nádobách, nebo skrz velmi tmavé sklo.

Kontrola přítomnosti tablet v blistru

Kontrola přítomnosti tablet v blistru bývá jednoduchou úlohou. Tablety bývají často barevné, takže je velmi snadné je na pozadí blistru detekovat. V případech, kdy barva tablety splývá s barvou pozadí, je možné si pomoci použitím barevného osvitu, nebo spektrálního filtru. Odlesky plastového povrchu lze eliminovat použitím rozptýleného osvětlení, nebo polarizačním filtrem.

Inspekce textu a potisku

Kvalitní kamerou s věrným barevným podáním lze velmi dobře snímat i jemné rozdíly v barvě a struktuře potisku. Kontrolovat lze potisk krabiček s léky, blistrů, nápisy na ampulkách, nebo stupnice na nádobkách. Pro tyto účely je vhodná například 3CCD kamera s mimořádně kvalitním zpracováním barev. Pro aplikace, kde výrobky rotují, nebo se pohybují velkou rychlostí, je vhodné použití barevné řádkové kamery.

Kontrola závitů a zátek

Speciálně pro kontrolu vnějších i vnitřních závitů byly vyvinuty 360° objektivy, pomocí nichž lze snímat závit ze všech stran jedinou kamerou. Výrobkem není nutné otáčet a ušetří se tak náklady na složité mechanické řešení. Výsledný obraz je lidskému oku nepřirozený, ale počítačový algoritmus umí tento obraz velmi dobře zpracovat.

3D kontrola a měření

Tvar tablet a blistrů lze kontrolovat také pomocí 3D zobrazení metodou laserové triangulace. Pro tuto úlohu dobře poslouží laser s lineární stopou a kamera s přesným zobrazením. Speciálně pro 3D aplikace byly vyvinuty přesné objektivy. Při zvýraznění laserové stopy se dobře uplatní úzkopásmový filtr pro konkrétní vlnovou délku.

Kontrola povrchových vad a poškození blistru

Blistr s tabletami je většinou ze spodní strany potištěn nápisy a kontrola celistvosti povrchu je tak velmi ztížená. V naprosté většině případů tvoří tento povrch hliníková fólie, která se různě krčí a při přímém nasvícení se leskne. V případech, kdy je nápis barevný bez příměsi černého pigmentu, si můžeme pomoci použitím infračerveného nasvícení, nebo filtru. Nápis se stane neviditelným a my tak můžeme lépe zkontrolovat celistvost povrchu blistru. Omezení odlesků lze provést použitím polarizačního filtru, nebo rozptýleným nasvícením.

Měření tvaru injekčních jehel

Pomocí telecentrického makro objektivu a kolimovaného osvitu je možné velmi přesně zobrazit a změřit tvar a zkosení špičky injekční jehly. Pomocí zrcadlové optiky lze také zkontrolovat správné zasazení kovové jehly do plastové objímky.

Logo
Top