kontakt kamery@atesystem.cz
kontakt +420 595 170 472

Automobilový průmysl

Vytvořil:

Tomáš Gřeš

Příklady aplikací a případové studie v automobilovém průmyslu. Použití systémů strojového vidění například pro kontrolu přítomnosti dílů, robotické navádění, 3D měření a seřizování, atd..

Kontrola přítomnosti dílů

Asi nejčastější úloha kamerového systému v automobilovém průmyslu je kontrola přítomnosti dílů a součástek na sériově vyráběných komponentech (např. řídicí jednotky, zámky dveří, panely autorádií, apod.). Pro jednoduché úlohy je možné použít kamerové senzory a inteligentní kamery. Pro úlohy, při nichž je třeba komunikovat s operátorem, ukládat snímky do databáze a vyhodnocovat chyby, jsou vhodné klasické kamery připojené ke kamerovému systému na bázi PC.

Příklad aplikace: Měření kritických bezpečnostních prvků v automobilovém průmyslu

Kontrola a měření tvaru plastů

Při výrobě plastů lisováním často dochází k nedokonalostem, jako jsou deformace, nedolití materiálu, zaslepení úzkých míst, apod. Vyskytnout se mohou vady v samotné struktuře plastu: špatná barva, bubliny, popraskání. Kamerovým systémem lze podstatnou část těchto chyb odhalit ještě u výrobce před zasláním zákazníkovi. Kamerovému testu lze v mnoha případech pomoci správným nasvícením, použitím filtrů nebo speciální optiky.

Kontrola štítků, OCR, čtení 1D a 2D kódů

Při montáži složitějších celků z jednotlivých součástek je někdy vhodné ověřit typ součástky. To se může provádět čtením nápisu, nebo 1D/2D kódu vyraženého nebo vytištěného na součástce. Také se může provést ověření přítomnosti a čitelnosti štítku s označením a sériovým číslem.

Kontrola povrchů, potisků a barev

Kamerový systém najde uplatnění při kontrole potisku tlačítek a panelů (rychloměr, autorádio), kontrole kvality textilních materiálů sedadel, ověření správného vzoru a barvy instalovaného dílu, apod.

Příklad aplikace: Kontrola potisku řádkovou kamerou

Navádění robotů

Navádění robota na pozici předmětu jedoucího po páse. Algoritmus zpracovávající obraz je schopen vyhodnotit polohu a natočení snímaného předmětu a dát robotovi správné souřadnice pro jeho uchopení. V některých případech se používá stereovizní systém pro určení polohy robota v prostoru.

YouTube: Navádění robota pomocí kamery Basler Scout

Příklad aplikace: Naváděný robotický systém

3D měření dílů

Tvar dílů lze kontrolovat také pomocí 3D zobrazení metodou laserové triangulace. Pro tuto úlohu dobře poslouží laser s lineární stopou a kamera s přesným zobrazením. Speciálně pro 3D aplikace byly vyvinuty přesné objektivy. Při zvýraznění laserové stopy se dobře uplatní úzkopásmový filtr pro konkrétní vlnovou délku laseru.

Příklad aplikace: Použití kamery Basler pilot pro 3D zobrazování v medicíně

Ověření optických vlastností světlovodů

Díky nedokonalostem při výrobě skleněné a plastové optiky pro světlomety může docházet k nechtěným optickým jevům, jako je barevné zabarvení světla vlivem lomu na špatně vyrobené optice, optická neprůchodnost vlivem vnitřních defektů apod. Pro inspekci barevných rozdílů je vhodné použít kameru s věrným zobrazením barev, jako například 3CCD. 

 

Kontrola symbolů ovládacích prvků

Výrobci vozidel často vyrábějí několik variant ovládacích panelů pro různé trhy. Úkolem kamerového systému bývá ověřit funkční podsvícení, přítomnost a správné umístění tlačítek, nebo třeba jazykovou verzi nápisů.

Komplexní testování elektroniky vozidla

Například při testování autorádia nebo řídicího panelu je nutné ověřit komunikaci s ostatními subsystémy vozidla, elektrické propojení na senzory, funkčnost tlačítek a indikátorů. Kamerový systém v tomto případ funguje jako jeden z řady testů. Kontrolovat lze podsvícení tlačítek, intenzitu a barevné zabarvení podsvícení, přítomnost správných symbolů, a jejich reakce (rozsvěcení a zhasínání) v určitých situacích.

Inspekce LCD displeje

Více, než kdy v minulosti, se ve vozidlech uplatňují různé LED a LCD displeje. Pomocí kamery je možné testovat kvalitu zobrazení displeje, odhalovat špatné pixely, intenzitu osvětlení, nebo nesprávné nastavení barev. U segmentových displejů je funkčnost a správné zobrazení symbolů v určitém režimu.

Logo
Top