kontakt kamery@atesystem.cz
kontakt +420 595 170 472

Kamery pro vědu a výzkum

Vytvořil:

ATEsystem s.r.o.

Studie a příklady aplikací pro použití kamer a specializovaných objektivů pro laboratotní a výzkumné aplikace.

Světelná mikroskopie

Klasická světelná mikroskopie vyžaduje vysokou citlivost, dobrou barevnou věrnost a většinou také vysoké rozlišení. Tyto podmínky splňuje sada kamery a výkonného software Basler PowerPack for Microscopy. Nízká cena kamer umožňuje jejich použití jako doplňkových kamer ke stávajícímu systému.

Konfokální mikroskopie

Konfokální mikroskopie je speciální variantou světelné mikroskopie. Je často používána k analýze materiálů, v mikroelektronice nebo solárním a polovodičovém průmyslu. Například pro 3D topografické měření povrchu nebo měření tloušťky. Nejčastěji se využívá konfokální laserový skenovací mikroskop, který skenuje vzorky pomocí laserů. Ze sejmutých bodů nebo řádků se pak poskládá obraz. Vysoké rozlišení a kontrast, které poskytuje konfokální mikroskopie, se obzvláště dobře hodí pro biologické vědy, jako je přesná lokalizace fluoreskujících míst v pevných nebo živých vzorcích. Pro využití v této oblasti mikroskopie jsou ideální buď řádkové (line-scan) kamery, anebo vysokorychlostní CMOS kamery.

Doporučené kamery: Basler acA2000-165uc, avA2300-25gcacA1300-60gmNIR

Doporučené lineární kamery: Basler racerBasler sprint

Automatizované laboratoře a přístroje

Mikroskopové aplikace, chemické analýzy nebo kontrola polovodičů.

Pro použití v přístrojích jsou vyžadovány především malé rozměry. Jednodeskové kamery Basler dart jsou díky svým minimálním rozměrům zvláště vhodné pro vestavbu do lékařských a vědeckých přístrojů.

Laserové aplikace

Profilování laserového svazku, měření pozice svazku.

Pro práci s lasery se většinou nepoužívá objektiv, ale laserový svazek míří rovnou na čip kamery. Pro tyto účely je vhodné použití rychlých kamer se snímačem technologie CMOS (při příliš velké intenzitě se nerozlévá náboj do okolních pixelů a nedochází k vertikálním čarám jako u CCD). Pro velmi přesná měření se navíc používají kamery bez ochranného sklíčka pro omezení interferencí.

Astronomie

Místo kamer pro počítačové vidění v astronomii je především při sledování jasných objektů, jako slunce, měsíce, nebo některých planet. Astronomové tak mohou realizovat rutinní pozorovaní robotizovanými dalekohledy a to bez nutnosti investic do nákladných vědeckých kamer.

Multispektrální zobrazení

Ve specifickách případech je účelné osvětlení jinými vlnovými délkami, nebo jejich kombinací. Například pro zvýraznění barevných vad, nebo naopak pro skrytí pigmentů a výraznější odhalení struktury. K tomuto účelu nejlépe slouží UV kamery JAI, nebo multispektrální dvousenzorové kamery JAI, které umí zobrazit zvlášť barevný obraz a zvlášť obraz nasnímaný v blízké infračervené oblasti.

Doporučené kamery: JAI AD-130GEUV kamery

Logo
Top